Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

KONU KAVRAMA TESTİ

Yansız bir yerde ( ) yalanın kötülüğü bilinmez ( ) hırsızın olmadığı bir yerde hırsızın kötülüğü ( ) ilk hırsız ve ilk yalancı ( ) toplumun yararınadır ( ) çünkü bunlar örnektir.

1.Yukarıdaki parçanın noktalama imleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vardır?

A) (,) (.) (.) (,) (.)
B) (,) (;) (…) (,) (;)
C) (,) (.) (…) (,) (.)
D) (,) (,) (.) (,) (.)
E) (,) (.) (,) (,) (.)

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır?

A) Salah Birsel’ in “Günlük” ü kitap olarak geçen yıl basıldı.
B) Hem de bizi saran sıcak, içten, bir anlatımla yapıyor bunu.
C) Şiir kapımı çaldı mı elimde ne varsa bırakırım o an.
D) Kimi yazarlar yaşadıklarına sıkı sıkıya bağlı kalır; ama ben onlardan değilim.
E) Bu, Ahmet Haşim’in Piyale Mukaddimesi’nde şiire getirdiği yeni görüştür.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işaretinin kullanılması kesindir?

A) Bu asansör pek tekin değil, iyisi mi biz yürüyelim
B) Doktor, köyümüze yılda iki defa mı gelir, üç defa mı, işte o kadar
C) Allah yarattı demedi. Yer misin yemez misin öyle dövdü ki sormayın
D) Bana mı sordun, dedi
E) Senin için o gün rahatsızdı, sınavdan erken çıktı diyorlar, öyle mi

 

 

Edebiyatta artık konular alabildiğine genişliyor ( ) biçim, ölçü ( ) uyak önemini yitirerek yazıdan siliniyor ( ) anlam, gölgeler ( ) sisler ( ) karanlık arasına siniyor.

4.Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (;), (,), (;), (,), (,)
B) (:), (;), (;), (,), (,)
C) (;), (;), (,), (,), (,)
D) (:), (;), (;), (:), (,)
E) (,), (,), (;), (,), (,)

 

Yakup Kadri de yapıtlarındaki kahramanların gerçek olduğuna inanırmış( ) çünkü bir gün( )“Romanlarımdaki kişiler gelirler( )ne yaptıklarını anlatırlar( )” demiş.

5.Bu parçada parantezlerle boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (:) (:) (;) (.)
B) (,) (:) (,) (.)
C) (;) (:) (,) (…)
D) (;) (:) (,) (.)
E) (:) (:) (;) (…)

 

 

Sana şöyle söyleyeyim ( )Sevmek aşık olmak mıdır ( ) Tabii ki değildir( ) ama sevmek, aşık olmaya benzer.

6.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (?) (;)
B) (.) (?) (;)
C) (:) (!) (:)
D) (;) (?) (!)
E) (.) (,) (;)

 

7. “Bayan, polise olayı heyecanlı bir biçimde anlatıyordu.” cümlesindeki virgülün kullanım özelliği aşağıdakilerden hangisinde görülür?

A) Sarı, uzun saçlı bir kızdı Sergül.
B) Niyazi, nerden karşıma çıktıysa, bana selam verdi az önce.
C) Babam, annemle kardeşimi geçen yıl da Alanya’ya götürmüştü.
D) Küçük, çamın arkasına saklanmıştı yine.
E) Kapıyı açtı, çantasını masanın üzerine koyup çıktı.

 

 

Necatigil’e baktığımızda ( ) Divan şiirinin imgelerini () hatta dizelerini buluruz. Ne yapmıştır Necatigil ( ) Şunu ( ) O, şiirsel imgeleri almış, bugünü anlamıştır.

8.Yukarıdaki parantezlerle boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (,) (!) (:)
B) (,) (,) (?) (:)
C) (,) (,) (?) (,)
D) (,) (;) (.) (:)
E) (,) (;) (?) (…)

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır?

A) Ankara, 15 Mart 1997…
B) 200,6 gram fazlası var.
C) Aldığım mandalinalar yarım kilo, eksik.
D) Bu soruyu çözerse, bilmem ya, barajı aşar.
E) Çocuklar, bize gelecek mi dersin?

 

Bu eşleştirmenin, eleştirilerinde ne dediği belli değil ( ) Bir sevgilinin yakıcı özlemini duymak, yaşamın anlamını bulmak ( ) Bunları yaşamanın ve yazmanın kötü yanı nerede ( ) Ben bu arkadaşa dostça bir öğütte bulunmak isterim ( ) Lütfen, ucuz yargılardan kaçının ( )

10.cümlede parantezle belirtilen, yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (.) (…) (?) (:) (!)
B) (:) (.) (!) (;) (.)
C) (:) (!) (?) (:) (!)
D) (…) (.) (.) (;) (.)
E) (.) (.) (?) (;) (…)

Yazar ( ) bu yapıtı neden “Gerçek Tarih” adıyla yayımlamıştır ( ) Bu sorunun cevabını yazardan dinleyelim ( ) “Olan bitenden sorumlu kişiler bugün yaşamadığı için, her şeyi bütün açıklığıyla anlatmak istedim ( )

11.Boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A) (.) (-) (.) (,)
B) (.) (:) (,) (!)
C) (,) (?) (:) (.)
D) (.) (?) (:) (.)
E) (,) (?) (,) (.)

Kötü yazarların alkışlandığı yerde ne yapılır ( ) Susulmaz ( ) Yazmak gerekir ( ) ancak yazılan gerçekten iyi olmalıdır.

12.Yukarıdaki parçaya hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (?), (!), (;)
B) (?), (!), (.)
C) (?), (!), (;)
D) (!), (?), (.)
E) (!), (?), (;)

 

Her akşam neşeyle: ( ) Bugün onunla görüşemem; ama yarın mutlaka ( ) ( ) diyerek gelen Soner’e ne olduysa ( ) bugünlerde hiç sesi çıkmıyordu ( ) bana bağırmaya başladı.

13.Yukarıda boş bırakılan yerlere hangi noktalamalar sırasıyla gelmelidir?

A) (.) (,) (“) (.) (,)
B) (“) (…) (“) (,) (,)
C) (.) (,) (,) (,) (:)
D) (“) (,) (“) (,) (.)
E) (:) (,) (.) (.) (,)

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ve noktalama yanlışı vardır?

A) Göz göre göre bu iş nasıl oldu?
B) Beni bekleyip, beklemeyeceğini henüz bilmiyor?
C) Yalnız sana güveneceğimi mi sanıyorsun?
D) El ele verirsek, bu iş hallolur mu?
E) Bana bir sürpriz mi var?

 

Elimde kalın bir kar bastonu ( ) tipinin içinde zorlukla yürüyorum ( ) Arkadan bir ses ( ) Hişt, hişt ( ) dedi. Çocuklar nasıl ( )

15.Parçaya hangi noktalama işaretleri getirilirse, noktalama doğru yapılmış olur?

A) (.) (,) (:) (?) (!)
B) (,) (:) (.) (?) (!)
C) (,) (.) (;) (?) (!)
D) (,) (!) (.) (;) (?)
E) (,) (.) (:) (,) (?)

 

 

Ayrılık sözcüğü derin anlamlar çağrıştırır bende( ) Yalnız ben mi ( ) Hayır ( ) böyle dersem bencillik olmaz mı ( ) Ayrılık sözcüğünü duyup da yüreği cız etmeyen kaç kişi çıkar ( )

16.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (.) (,) (,) (.)
B) (.) (?) (,) (?) (?)
C) (;) (;) (,) (.) (.)
D) (:) (:) (,) (.) (?)
E) (,) (;) (,) (?) (?)

 

 

Baba İshakdan Kerem ile Aslı’ya Ankara’ nın ortasındaki   yaşlı  armut ağacından

I                               II                               III

, Ergani Bakırı’na, bir geniş, bir büyük coğrafyada bütün yollar insana  çıkar Kansu’da.

IV                                                                                                        V

17.Numaralanmış sözcüklerin hangi ikisi yazım ve noktalama yönünden yanlıştır?

A) I. – II.        B) II. – III.        C) I. – IV.          D) III. – V.        E) IV. – III.

 

 

Bir milyon okur tarafından bir kez mi okumak isterseniz, yoksa bir okur tarafından bir milyon kez mi( )Bu soruya Valery şu yanıtı verir ( ) “Yüz bin okur tarafından yüz bin kez okunmak isterim( )”

18.Yukarıdaki parçada parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (?), (:), (.) B) (.), (:), (!)
C) (?), (,), (!) D) (?), (…), (?)
E) (.), (…), (.)

 

Genç müdür ( ) kaşının birini kaldırarak söylend( ) ( ) Hey gidi Ahmet Efendi oğlum ( ) Bu zamanda alacağın borcun sözü mü olur ( )

19.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,), (…), (-), (.), (…)
B) (,), (.), (-), (?), (‘)
C) (;), (…), (-), (?), (?)
D) (.), (.), (-), (…), (!)
E) (,), (:), (-), (!), (?)

 

 

Atatürk ( ) “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir( ) ileri ( )” der.

20.Yukarıdaki boş yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (.) (!)
B) (:) (!) (,)
C) (;) (!) (!)
D) (:) (.) (!)
E) (:) (,) (!)

 

YANITLAR

1. B 11. D
2. B 12. E
3. E 13. B
4. A 14. B
5. D 15. E
6. A 16. B
7. D 17. C
8. B 18. A
9. C 19. E
10. A 20. E

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

Bugüne kadar çok söyledim ( ) Bende haset yoktur ( ) öyle sanıyorum. Kimsenin ne …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir