Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 10

ÖDEV TESTİ 9

ÖDEV TESTİ 8

ÖDEV TESTİ 7

ÖDEV TESTİ 6

ÖDEV TESTİ 5

sON yAZILAR

KONU KAVRAMA TESTİ

1. Aşağıdaki sanatçı–eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Fuzuli – Siham-ı Kaza B) Şeyhi – Hârname C) Hoca Dehhani – Selçuk Şehnamesi D) Ahmedi – İskendername E) Taşlıcalı Yahya – Şah u Geda   2. Aşağıdaki şairlerden hangisi “hamse” sahibi değildir? A) Ali Şir Nevai              …

Devamını Oku »

DİVAN EDEBİYATI

Divan Edebiyatının Tarihi Gelişimi Divan edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra meydana gelen yazılı edebiyattır. Arap ve Fars edebiyatı etkisi altında gelişmiştir.Bu etki;Arapca ,Farsça sözcüklerin Türkçeye girmesinin yanı sıra, bu dillerin anlatım biçimlerinin benimsenmesiyle de kendini gösterir.Bu edebiyata Divan edebiyatı denmesinin nedeni, şairlerin şiirlerini divan denen el yazması kitaplarda toplamış olmalarıdır. …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 10

I. Mani II. Hikmet III. Ninni IV. Tekerleme V. Türkü VI.Koşma 1.Yukarıdakilerden hangileri anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir? A) I.-III.     B) II.-VI.      C) III. – V.      D) IV.-VI       E) V.-VI. Dadaloğlu’m hile yoktur işimde Yiğit olan yiğit görür düşünde At …

Devamını Oku »