Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?

A) Az önce hastaneye getirilen kızın neyi varmış?
B) Ona ne kadar cesur olduğunu anlattınız mı?
C) Siz bu yalana inandınız mı çocuklar?
D) Kaç gündür buradasınız?
E) Neden böyle yapıyorsun arkadaş?

 

 

Eyvah ne yer ne yar kaldı
Gönlüm dolu ah u zar kaldı
Gitti ebede geldi ezelden
Beyrut’ta bir mezar kaldı

2.Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) ünlem-edat-isim-zarf
B) ünlem-bağlaç-fiil-isim-sıfat
C) ünlem-ilgeç-fiil-sıfat-sıfat
D) ünlem-bağlaç-fiil-zarf-sıfat
E) ünlem-belirteç-fiil-zarf-zarf

 

3.“Herkes hemen çatıya çıksın.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün  türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) ilgeç         B) belirteç            C) zamir             D) isim              E) bağlaç

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Pazara eski püskü elbiseyle giderdi.
B) Öğretmen bana kızgın kızgın bakıyordu.
C) Eciş bücüş yazısı var bu çocuğun.
D) Verem olduğu için yüzü soluk soluktu.
E) Pazardan aldığım elmalar iri iriydi.

 

 

5.Aşağıdakilerden hangisinde yer yön bildiren sözcük tür olarak diğerlerinden farklıdır?

A) Geliyorlar, sağa kayın.
B) Sol tarafım acıyor anne.
C) Burası Anadolu için ileri karakol vazifesi görmüştür.
D) Aşağı sokaktan kiraladım evi.
E) Yukarı caddeye bir park daha yapılacakmış.

6. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Yürü Dadaloğlu yürü git
Dertli dertli Çukurova yolunu tut
B) Ilgıt ılgıt esiyor seher yeli
Toros Dağları’nın başı dumanlı
C) Karacaoğlan der, bir bir dağı gezerim
Aladağ’da bir parıltı sezerim
D) Öter bülbül yana yana
Gözüm çağlar şimden geri
E) Ben bir kulum, yok malım mülküm
Bütün sözlerim herkese malum

 

Öğretmenliğe başlayınca o, bir günlük tutar ve bütün maceralı hayatını bir deftere yazar. Arkadaşı da o defteri yıllar sonra bulur ve okur.

7.Bu cümlelerde numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

I                                    II                                III
A) Kişi zamiri               niteleme sıfatı               işaret sıfatı
B) İşaret zamiri           belgisiz sıfat                   işaret zamiri
C) İşaret sıfatı              niteleme sıfatı               işaret sıfatı
D) Kişi zamiri               belgisiz sıfat                  işaret sıfatı
E) Kişi zamiri               belgisiz zamir                işaret zamiri

 

 

     Kendini dev aynasında
Görüyorsa bir kimse
Sevgisiz yaşasın bırak
Dikenli dağlar tepesinde

8.Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

I             II               III               IV
A) ad        adıl          eylem           sıfat
B) sıfat     adıl         eylem            ad
C) adıl       ad           ad                 sıfat
D) ad       sıfat         eylem           adıl
E) sıfat      ad            sıfat             adıl

 

Türkiye gibi insana bambaşka duygular yaşatan bir ülke başka nerede vardır ki?

9.Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hem edat hem bağlaç kullanılmıştır.
B) Eylem, durum yönünden belirtilmiştir.
C) Birden fazla sıfat kullanılmıştır.
D) Soru anlamı zamirle sağlanmıştır.
E) Pekiştirme sıfatı kullanılmıştır.

 

 

Eski nisan, her yılki gibi
Kalbim de, rüzgar da eski
Çırpınıp duruyor havada
Yitik anıların kelebeği

10.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Tür adı     B) Adıl      C) İlgeç       D) Sıfat       E) Bağlaç

 

 

Bu erkekler kokuyu kediler gibi alır
Ve kediler her gece sürünür yastıklara.
Denizleri bahtiyar eden günler kısalır;
Satılmayan çiçekler, zehirli ve kapkara,
Unutulmuş erkekler ve kadınlara kalır.
Bir geyiğin gözleri düşer eriyen kara
Ve erkekler kokuyu kediler gibi alır.

11.Bu dizelerde geçen altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) zarf-isim-bağlaç-edat         B) sıfat-isim-bağlaç-edat
C) zarf-zarf-bağlaç-edat          D) sıfat-isim-bağlaç-edat
E) sıfat-zarf-bağlaç-edat

 

 

Ve yalnızlık, sigara külü kadar yalnızlık!
Ve toprağın rüyaya yılan gibi girişi.
Sana da, Monna Rosa, taş bebeği bıraktık,
Ellerinde kılçıklı balıkların bir dişi.
Senin hatıran gibi büyük, yeni, karanlık;
Senin hatıran kadar Allah ve şeytan işi…
Ve yalnızlık, sigara külü kadar yalnızlık!

12.Bu dizelerde geçen altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) edat-bağlaç-zarf-zarf            B) edat-zarf-zarf-isim
C) edat-bağlaç-sıfat-isim           D) edat-bağlaç-isim-zarf
E) edat-bağlaç-sıfat-zarf

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” sözcüğü cümlede bağlaç olarak kullanılmıştır?

A) Bugün yalnız yağmura tahammül edeceğim.
B) Sizinle giderim, yalnız dediklerimi yapacaksınız.
C) İşte ben bugün yalnızım artık.
D) Onu daha fazla yalnız bırakmak istemiyordu.
E) Sokaktaki yalnız çocuğa sahip çıkacağım.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” edatı cümleye durum anlamı katmıştır?

A) Senin ile aramızdaki anlaşmazlığa bir son vermeye geldim.
B) Gong sesinin çalması ile boks maçı başladı.
C) Cengiz’in gelmesi ile hepimizi bir sevinç kapladı.
D) Bahar, evdekiler ile kucaklaştıktan sonra kahvaltıya oturdu.
E) Aslan, avını yakalamak için sabır ile bekliyordu.

 

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat yoktur?

A) Ta boğazıma kadar çıkan deli yağmura.
Tüyüme horozdan çok itimat edeceğim,
B) İtimat edeceğim şu belalı yağmura.
Ruhuma bayrak yapıp ben teslim edeceğim
C) Bugün yalnız yağmura tahammül edeceğim.
Bir tren ışığına, güneşe çekmek seni
D) İçimde tavusların bir bir kaybolduğunu,
Bana da bir çift ak kanat kaldığını
E) Son söz olarak söylemek istiyorum.
Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara

 

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Yemekten sonra, mümkün olduğu kadar can sıkıcı şeyler okuyarak onu uyutmayı âdet etmiştim.
B) İstersen yılbaşından sonra geçen beş gün-de neler yaptığımı anlatayım, daha çabuk uyursun!
C) Ağır ağır, hafızamı toplamak için ara sıra duraklayarak, başladım.
D) Selma seni sevdi, beni seçti.
E) O da hiç kımıldamıyordu, gözlerini kapamıştı.

 

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sözcüğü tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Evden nasıl çıktığımı, nerelere gittiğimi, düşündüklerimi, hastanede olduğunu haber alınca oraya koştuğumu ve sabaha kadar dışarıda beklediğimi anlattım.
B) Hastanede başucunda onu seyrederken neler düşündüğü-mü anlatırken birkaç kere gözlerini kırptı.
C) Acaba ne zaman uyandı?
D) Öğleden sonra niçin ders çalışmadığınızı anlatın.
E) Onun gelmesine ne kadar kaldı?

Demokritos sofrasına gelen incirleri yerken bir bal kokusu almış ve hemen bir araştırmadır başlamış kafasında, o güne dek incirlerinden almadığı bu koku nerden gelebilir diye. Merakını gidermek için kalkmış sofradan, incirlerin toplandığı yeri gör-meye gitmek istemiş.

18.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İşaret sıfatı    B) Soru zamiri     C) İlgeç    D) Miktar zarfı    E) Bağlaç

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz, eylemin nasıl gerçekleştiğini bildirmektedir?

A) Bütün gün hep yanımda kalmanı istiyorum!
B) Gazeteleri bir kenara bırakarak yanına oturdum.
C) Dün akşam anlattığın şeylerin, sen gider gitmez, kafama hücum edeceklerini, beni bir dakika bile rahat bırakmayacaklarını zannediyorum.
D) Bundan sonra sana güvenemeyeceğim Burak!
E) Uzun zamandan beri tren garında bekliyordu.

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç vardır?

A) Dünyada bu kadar rahat, bu kadar sükûn içinde ağlanabileceğim düşünemezdim.
B) Pencerenin önünde karşı karşıya oturup, saatlerce dışarıyı seyreder, hiçbir şey konuşmaz, yalnız ara sıra birbirimize bakıp gülerdik; onu hastalığı ve beni saadetim çocuklaştırmıştı.
C) Güzel havalarda beraber sokağa çıkıp yarım saat kadar dolaşmaya başladık.
D) Dışarı çıkmadan evvel, onu itina ile hazırlıyor, eğildiği zaman öksürük tuttuğu için çoraplarını bile giydiriyordum.
E) Her kelimeyi teker teker ve birkaç defa okudum.

YANITLAR

 

1. A 11. B
2. B 12. C
3. C 13. B
4. B 14. E
5. A 15. E
6. E 16. C
7. D 17. B
8. A 18. D
9. B 19. B
10. B 20. D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir