Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 8

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır?

A) Çünkü iyiliği ve fenalığı hakkında bir fikir sahibi olacak kadar onu tanımıyordum.
B) Büyüdüğüm, askere gidip geldiğim zaman bile bana karşı muamelesi değişmemişti.
C) Bu sefer benim ikide birde ileri sürdüğüm şahsi fikirlerime ve mütalaalarıma biraz da küçümser gibi bakıyordu.
D) Bütün bunlara rağmen kafamda, onun hatırasını kirletecek bir şey yoktu.
E) Eniştelerim benimle alay eder gibi, ablalarım tamamen yabancı, anam eskisinden daha zavallıydı.

 

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından aynı değildir?

A) Onların tavsiyeleri ile zeytinliklerde kazılmadık ağaç dibi, evde eşilmedik duvar kenarı kalmadı.
B) Elinde avucunda kalan beş on parça altını bu uğurda harcadı.
C) Ablalarım da bakıcılara beraber gidiyorlar, fakat masrafa pek yanaşmıyorlardı.
D) Bir sürü saçma işlerle uğraştığım bu çamurlu ilkbahar ve boğucu yaz günlerinde bana bir parça ferahlık veren onun mektupları ve ona mektup yazdığım saatlerdi.
E) Bundan sonra, birçok mektuplarımda tekrar tekrar  sorduğum halde, bu iyi haberin ne olduğunu yazmadı.

 

 

3. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap sıfattır?

A) Onu kaç sene bekledin?
-On beş
B) Gerçekleri ne zaman öğrendin?
– Az önce
C) Konuları nasıl anlattı?
– Sırasıyla
D) Neye cevap alamadım?
– Üst üste yazdığım mektuplara
E) Gezip dolaştığım yerlerdeki ağaçların çoğu niçin yabanileştiler?
– Senelerden beri budanıp temizlenmedikleri için

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?

A) Sınavı kazanamayınca büsbütün perişan olmuştu.
B) Kazayı görünce yüzü sapsarı oldu çocuğun.
C) Yapayalnız kalınca anlarsın beni.
D) O gün güpegündüz İstanbul’un üstünde düşman uçakları dolaştılar.
E) Tertemiz bir çevre bırakmak için neler yapmalıyız?

 

 

Başka bir şeyi incelediğim de oluyor ama, onu da hemen kendime çekiyor, daha doğrusu, kendime mal ediyorum; daha az yararı olan öteki bilimlerde olduğu gibi, bu bilimde öğrendiklerimi başkalarına bildiriyorsam, bunda hiçbir kötülük görmüyorum. Şunu da söyleyeyim ki öğrendiklerimle hiç de yetinmiyorum. İnsanın kendini anlatmasından daha zor ve daha yararlı hiçbir şey yoktur. Üstelik, meydana çıkmak için insanın süslenmesi, kendine çekidüzen vermesi gerekiyor. Ben durmadan kendimi düzenliyorum, çünkü durmadan anlatıyorum.

5.Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) başka      B) kendimi       C) hiçbir      D) öteki      E) yararlı

 

(I) Bizim mantığımızla hayatın mantığı asla birbirine uymuyordu. (II) Bir kadın, trenin penceresinden dışarı bakabilir, bu sırada gözüne bir kömür parçası kaçar, o ehemmiyet vermeden bunu ovuşturur ve bu minimini hadise dünyanın en güzel gözlerinden birini kör edebilirdi. (III) Yahut bir kiremit, hafif bir rüzgârla yerinden oynayarak, devrin gıpta ettiği bir kafayı parçalayabilirdi. (IV) Göz mü mühim kömür parçası mı, kiremit mi mühim, kafa mı, diye düşünmek nasıl aklımıza gelmiyorsa ve bütün bunları nasıl hiç mütalaa yürütmeden kabule mecbursak, hayatın daha başka türlü birçok cilvelerine de aynı tevekkülle katlanmaya mecburduk. (V) Acaba hakikaten böyle miydi?

10. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede zarf görevinde kullanılan bir sözcük vardır.
B) II. cümlede sıfatın miktarını bildiren bir sözcük vardır.
C) III. cümlede bağlaç ve sıfat kullanılmıştır.
D) IV. cümlede cümleye soru anlamı katmayan bir soru zarfı vardır.
E) V. cümlede zarf ve sıfat olarak kullanılabilecek bir kelime isim olarak kullanılmamıştır.

 

 

(I) Dünyada önüne geçilemeyecek hadiseler vardı ve biz bunların neden  ve mantıklarını anlayamıyorduk. (II) Bu doğruydu; fakat bazı mantıksızlıklar ve yolsuzluklar vardı ki, güya tabiattan örnek alınarak yapıldığı halde, yapılmaması pek mümkündü. (III) Mesela, beni Havran’a bağlayan şeyler neydi? (IV) Üç beş zeytinlik, birkaç sabunhane, kendilerini tanımayı asla merak etmediğim birkaç akraba… (V) Halbuki buraya bütün hayatımla, bütün yaşayan taraflarımla bağlıydım.

11. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede işaret zamiri ve şahıs zamiri kullanılmıştır.
B) II. cümlede miktar zarfı kullanılmamıştır.
C) III. cümlede belgisiz zamir ve soru zamiri kullanılmıştır.
D) IV. cümlede farklı türde sıfatlar kullanılmıştır.
E) V. cümlede zamir ve sıfat türünde sözcükler vardır.

 

Evde bulunduğum zaman hayatım daha(I) çok kitaplığımda geçer; oradan ev işlerini yönetmek imkanını da bulurum. Giriş kapısının hemen üstündeyim; hem bahçeyi, kümesi, avluyu görürüm, hem de evimin öteki (II) bölümleri içinde sayılırım. Hiçbir düzene uymadan, hiçbir (III) amaç gütmeden bir bu kitabı, bir şu (IV) kitabı karıştırırım; zaman olur hayal kurarım, zaman olur kurduğum (V) hayalleri ya kendim yazarım ya da bir aşağı bir yukarı dolaşarak başkasına yazdırırım.

12. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir ismi niteleme veya belirtme göreviyle kullanılmamıştır?

A) I.              B) II.                 C) III.             D)IV.              E)V.

 

 

Kitaplığım bir kulenin üçüncü katındadır; birinci katta tapınak, ikinci katta da yalnız kalayım diye sık sık yattığım bir oda ile eklentileri, kitaplığın üstünde ise büyük bir sandık odası vardır.

13.Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Sayı sıfatı kullanılmıştır.
B) Durum zarfı kullanılmıştır.
C) Niteleme sıfatı kullanılmamıştır.
D) İkileme zarf görevindedir.
E) Bağlaç kullanılmıştır.

 

 

Bana bir bahar oldun, bu ömrümün kışında,
Ben dört mevsim yaşarım, senin bir bakışında.

14. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ad tamlamaları vardır.
B) Belirtme sıfatları kullanılmıştır.
C) Sayı sıfatları vardır.
D) Niteleme sıfatı vardır.
E) İşaret sıfatı, ad tamlamasının tamlayanını belirtmiştir.

 

 

15. Aşağıdaki dizelerden hangisinde altı çizili sözcük adlaşmış sıfat değildir?

A) Bir gün daha dün oldu uzayan gölgelerde
B) En yakınım olacak gözyaşı ve hüzün
C) Bir hayal oldu artık, ne güzelmiş o günler
D) Özlemin hicranı var, şimdi her yer karanlık
E) Sanma ki acıyan olur, aşk yüzünden ölene

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde “bir” sözcüğü belgisiz sıfat ya da sayı sıfatı değildir?

A) Bir deli gönlün var, bir kırık sazın
B) Bir damla su olup da gönlüme aksan
C) Bir günde doğmuşlar bu iki yiğit
D) Bir deniz kıyısında esti o deli rüzgâr
E) Bir damla yeter bana, deryasında gözüm yok

 

17. Aşağıdaki dizelerden hangisinde bir ad hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır?
A) Bu da yeşil bağ, ama bu bağ değil.
B) Şu ıssız yollarda halsiz kalmışım.
C) Dilersen açma, bu mektubumu.
D) Şu gönül yaramı, kimse sormuyor.
E) Neler çektiğimi eller söylesin.

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belgisiz sıfat yoktur?

A) İçlerinden bazıları kendi alanları ile ilgili bir kitap bile okumamış.
B) Bu kitaptaki tüm soruları çözmelisiniz.
C) Birkaç gün arayla iki görevli de hastalanmıştı.
D) Okuduğu her kitabın sonuna kitapla ilgili düşünceleri-ni yazardı.
E) Üzerine aldığı hiçbir işi yarım bırakmazdı.

 

Bir edebiyat dergisinin çalışmaları arasında yeni kitabı çıkan yazarlarla yapılan konuşmalar vardır; bu bir edebiyat dergisinin olmazsa olmazlarındandır.

19.Yukarıdaki cümlede altı çizili  sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde, sırasıyla verilmiştir?

A) Sayı sıfatı – niteleme sıfatı – işaret zamiri
B) Belgisiz sıfat – işaret sıfatı – belgisiz zamir
C) Belgisiz sıfat – niteleme sıfatı – işaret zamiri
D) Sayı sıfatı – niteleme sıfatı – kişi zamiri
E) Belgisiz sıfat – niteleme sıfatı – işaret sıfatı

 

 

20.Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlama yoktur?

A) Beyaz mecazlarla başlar yolculuk
B) Kâinat ufkunun bittiği yere
C) Önümde beliren yeni bir ufuk
D) Çeker gözlerimi derinliklere
E) Dağıtır içimden aç uykular

YANITLAR

 

1. C 11. D
2. E 12. A
3. D 13. C
4. E 14. D
5. B 15. A
6. E 16. C
7. B 17. B
8. A 18. A
9. C 19. C
10. B 20. D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir