Devamı

ÖDEV TESTİ 1

Bir sözcüğün belleğimizde canlandırdığı ilk tasarım, uyandırdığı ilk anlam o sözcüğün temel anlamıdır. 1.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili…