Pazar , Şubat 25 2024
Flaş Haber

Etiket Arşivleri: Halk Edebiyatı

KONU UYGULAMA TESTİ

Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ……… denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere …… denir. Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan acıları anlatmak amacıyla söylenen şiirlere…..denir. 1.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere …

Devamını Oku »

KONU TEKRAR TESTİ

1.“Epik şiir”in konusuyla uygunluk gösteren nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağıt        B)Koçaklama       C) Taşlama     D) Mersiye     E) Güzelleme     Yiğit anlamına gelen bir sözcükten türetilmiştir. Yiğitlik, kahramanlık ve savaş konularını işler. Türklerinin özel bir ezgiyle söyledikleri Türkülerden gelişmiş bir biçimdir. Dörtlük sayısı …

Devamını Oku »

KONU KAVRAMA TESTİ

(I) Halk edebiyatında şiirlerin adları yoktur. (II) Halk şairleri yaşamla iç içedir, sosyal konular işlenmiştir. (III) Az da olsa mecaz ve benzetmelere yer verilmiştir. (IV) Halk edebiyatında düzyazı, şiirden daha çok gelişmiştir. (V) Nazım şekli olarak mani, koşma, varsağı, semai, destan v.s. kullanılmıştır. 1.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı …

Devamını Oku »

İSLAMİYET ETKİSİNDE TÜRK EDEBİYATI

8. yüzyılın ortalarına doğru Göktürklerin yıkılmasıyla Orta Asya üzerinde Abbasilerle Çinliler arasında bir egemenlik mücadelesi başlamıştır. Orta Asya üzerindeki bu egemenlik mücadelesi 751’de Müslüman Araplarla Çinliler arasında savaşa dönüşmüştür. Talas Savaşı’ndan, Karluk Türklerinin Müslüman Arapların yanında yer alması ile Çinliler, Türk-Arap dayanışmasına  karşı büyük bir yenilgi almıştır. Böylece Çinliler Orta …

Devamını Oku »