Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

Etiket Arşivleri: Halk Edebiyatı

ÖDEV TESTİ 10

I. Mani II. Hikmet III. Ninni IV. Tekerleme V. Türkü VI.Koşma 1.Yukarıdakilerden hangileri anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir? A) I.-III.     B) II.-VI.      C) III. – V.      D) IV.-VI       E) V.-VI. Dadaloğlu’m hile yoktur işimde Yiğit olan yiğit görür düşünde At …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 9

1. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisinin dini-tasavvufi şiirleri yoktur? A) Yunus Emre                      B) Hoca Ahmet Yesevi C) Sultan Veled                      D) Kaygusuz Abdal E) Hoca Dehhani   15. yüzyılda yazıya geçirildiği bilinen …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 8

1. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) 19. yüzyıl Âşık edebiyatı şairlerinden Bayburtlu Zihni aruza merak salmış ama hece ile de şiirler yazmıştır. B) Risaletü’n Nushiyye’nin 13 beyitlik bir mukaddimesi vardır. C) Mesnevi, Ali Şir Nevai tarafından yazılmış, manzum Türkçe bir eserdir. D) Makalat, Hacı Bektaş-ı Veli’nin İslam dininin …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 7

Saz şairlerinin, kendilerinin ya da başkalarının şiirlerini derledikleri, genellikle dikey olarak aşağıdan yukarıya doğru açılan, halk arasında dana dili veya sığır dili gibi adlarla da bilinen, içerisinde âşık şiirinin yanı sıra az da olsa divan şiirinin de örneklerinin bulunduğu defterlere……adı verilir. 1. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 6

1. ‘Köroğlu‘ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Aşk, doğa güzellikleri, toplumsal bozukluklar, kavga gibi bireysel – toplumsal konular iç içe işlenir. B)Şiirlerinde yalın, günlük konuşma diline yer vermiştir. C) Şiirleri dil, anlatım birliği göstermediklerinden birden çok Köroğlu olabileceği görüşü yaygındır. D) Din dışı konularda şiirler yazmıştır. Koçaklamanın en güzel örneklerini …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 5

Âşık edebiyatımızın son büyük ustasıdır. Aşk, yurt ve toprak sevgisini şiirlerinde işlemiştir. Saz eşliğinde söylediği şiirlerinde her haliyle bizim olan bir söyleyiş göze çarpar. Şiirlerinin toplandığı kitap “Dostlar Beni Hatırlasın” adını taşır. 1.Bu parçada tanıtılan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir? A) Aşık Reyhani                  …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 4

  19. yüzyıl âşıkları içinde konar-göçer Türkmen aşiretlerinin geleneksel dünyasını, törelerini yansıtan şiirleriyle etkinleşir. “Yiğitlik, soyluluk, dayanışma” gibi göçebe toplumun değer sistemlerinin değişmeye yüz tuttuğu bir çağda, göçebe Avşarlar arasında yetişmiş ve onların sözcüsü olmuş bir âşıktır. Şiirlerinde zorunlu iskânı kabullenmeme ve toprağa bağlı yaşama uyum göstermeme iki önemli olgudur. …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 3

Toroslarda yaşayan Türkmen boyları arasında yetiştiği tahmin edilen şair, aşk ve doğa konularında şiirler söylemiştir. Yalın bir dili vardır. Şiirlerinde tasavvufa ve dinî konulara yer vermemiş; divan şiirinden hiç etkilenmemiştir. Duygularını, yaşadıklarını, düşüncelerini içten, gerçekçi ve özgün bir şiir yapısı içinde anlatır.Şiirlerini hece ölçüsü ile söylemiştir. Âşık edebiyatının duygu yönünden …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 2

Bektaşi aşıklarınca yazılan tasavvuf konulu şiirlerdir. Bunlara …………denmesinin sebebi iç bilgisinden ve gerçeklerden söz edip kutsal bir ilhamla söylenmesidir. Bunların büyük bir kısmında insandan, insanın özelliklerinden, yeryüzündeki varlıklar içinde en yüce mahlûk oluşundan, yani ilâhî bir yanı bulunuşundan bahsedilirdi.. Bunun yanı sıra Bektaşi aşıklarınca söylenmiş naat ve Hz. Ali methiyelerine …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 1

1.Aşağıdakilerden hangisi “mani”nin bir özelliği değildir? A) Dört mısradan oluşur. B) İlk iki dizesi ayrık yani hazırlık özelliği taşımaktadır. C) Cinaslı, ayaklı manilerde mısra sayısı dörtten fazla olabilir. D) Uyaklanışı “abab” şeklindedir. E) Sevgi, doğa, dostluk, övgü, yergi, aşk gibi hemen her konuyu işler.   2.Tasavvufa göre, evrenin ve insanın …

Devamını Oku »