Devamı

ÖDEV TESTİ 5

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır? A) Yılların bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. B)…
Devamı

ÖDEV TESTİ 4

Kervansaraylardan (I)ayrılıyor ve yolculuğumuzun ikinci durağı Şuayipşehri’ne doğru, tozu dumana kata kata (II)ilerliyoruz. (III)Söylendiğine göre, yirmi kilometre yolumuz…
Devamı

ÖDEV TESTİ 3

“Türkçe“de p,ç,t,k sert ünsüzleri ya da ünlüyle başlayan ek aldıklarında yumuşar:sağlık, sağlığı; kitap, kitabı…” 1.Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala…
Devamı

ÖDEV TESTİ 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, küçük ünlü uyumuna uymaz? A) Davranışlar üzerinde sosyal çevrenin fonksiyonu vardır.…
Devamı

KONU UYGULAMA TESTİ

1. Türkçe’nin ses özellikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Türkçe sözcüklerin başında “c,f,ğ,j,l,m,n,r,v” sessiz harfleri genellikle…