Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

Etiket Arşivleri: Divân-ı Hikmet

ÖDEV TESTİ 1

“Türk dili’nin Arap dilinden geri kalmadığı belli olsun diye kullanılmakta olan sözcüklerle bırakılmış olan sözcükleri bu kitapta birlikte yazmak ara sıra içime doğar dururdu…” 1.Bu sözleri söyleyen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip B) Atabetü’l Hakayık – Edip Ahmet C) Divan ü Lügat’t …

Devamını Oku »

KAVRAMA TESTİ

……İslam medeniyeti etkisindeki Türk edebiyatının en eski eseridir. Karahanlılar döneminde Saltuk Buğra Han’a sunulduğu bilinen bu ilk eser, “Has Hacip”lik rütbesiyle anılan Yusuf un, aruz vezniyle, mesnevi şeklinde yazdığı, didaktik özellikte, ahlak, siyaset, hikmet konularını işleyen manzum bir eserdir. 1.Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Mesnevi      …

Devamını Oku »

KONU TEKRAR TESTİ

13. yüzyılda (I) kaleme alınmış bir eserdir. Divanü Lügati’t Türk, (II) Türkçe-Arapça (III) bir sözlüktür. Kaşgarlı Mahmut, (IV) Divanü Lügai’t Türk adlı eserini Araplara (V) Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu kanıtlamak için yazmıştır. 1.”Divanü Lugati’t-Türk” ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I.    …

Devamını Oku »

KONU UYGULAMA TESTİ

1. ‘Divan ü Lügati’t Türk’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bir dilbilgisi kitabı olduğu B) Türk lehçeleriyle ilgilenmediği C) Zengin bir edebiyat antolojisi olduğu D) Ulusal bilinçle yazıldığı E) Birçok bilim dalını ilgilendiren bilgiler bulundurduğu   2. ‘Atabetü’l Hakayık’ı anlatan aşağıdaki özelliklerden hangisi doğru değildir? A) Ölçü, heceyi andıran aruzun …

Devamını Oku »

GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Türkler 10. yüzyıldan itibaren kitleler hâlinde İslamiyet’i kabul etmeye başlamış ve İslam kültürünün etkisiyle yavaş yavaş yeni bir edebiyat ortaya çıkmıştır. Kendine özgü nitelikleri ve kurallarıyla ‘Divan Edebiyatı” adını verdiğimiz dönemin oluşumu 13. yüzyılda başlar. Daha sonra bu edebiyat anlayışı 19. yüzyıla kadar etkin bir şekilde varlığını sürdürür. Diğer yandan, …

Devamını Oku »