Devamı

ÖDEV TESTİ 7

Saz şairlerinin, kendilerinin ya da başkalarının şiirlerini derledikleri, genellikle dikey olarak aşağıdan yukarıya doğru açılan, halk arasında dana…
Devamı

ÖDEV TESTİ 6

1. ‘Köroğlu‘ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Aşk, doğa güzellikleri, toplumsal bozukluklar, kavga gibi bireysel – toplumsal konular…
Devamı

ÖDEV TESTİ 5

Âşık edebiyatımızın son büyük ustasıdır. Aşk, yurt ve toprak sevgisini şiirlerinde işlemiştir. Saz eşliğinde söylediği şiirlerinde her haliyle…
Devamı

ÖDEV TESTİ 4

  19. yüzyıl âşıkları içinde konar-göçer Türkmen aşiretlerinin geleneksel dünyasını, törelerini yansıtan şiirleriyle etkinleşir. “Yiğitlik, soyluluk, dayanışma” gibi…
Devamı

ÖDEV TESTİ 2

Bektaşi aşıklarınca yazılan tasavvuf konulu şiirlerdir. Bunlara …………denmesinin sebebi iç bilgisinden ve gerçeklerden söz edip kutsal bir ilhamla…