ÖDEV TESTİ 6

1. ‘Köroğlu‘ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Aşk, doğa güzellikleri, toplumsal bozukluklar, kavga gibi bireysel – toplumsal konular…

ÖDEV TESTİ 4

  19. yüzyıl âşıkları içinde konar-göçer Türkmen aşiretlerinin geleneksel dünyasını, törelerini yansıtan şiirleriyle etkinleşir. “Yiğitlik, soyluluk, dayanışma” gibi…

ÖDEV TESTİ 1

1.Aşağıdakilerden hangisi “mani”nin bir özelliği değildir? A) Dört mısradan oluşur. B) İlk iki dizesi ayrık yani hazırlık özelliği…