Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

KONU KAVRAMA TESTİ

1.”Yazarların birçoğu, eserlerinden daha uzun ömürlüdür.” Bu cümle ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük sanatçıların çok eser verdiği
B) Kimi sanatçıların, yazma işini yaşamları boyunca sürdürdüğü
C) Her yeni eserin öncekinden daha başarılı olduğu
D) Her geçen gün daha seçici okuyucuların ortaya çıktığı
E) Pek çok eserin kısa sürede değerini yitirdiği

 

2.”İnsanda çok keramet vardır; ama düşünce gücü kısıtlanmış, düşüncelerini etrafına iletme fırsatı bulamamış, bu fırsatı elinden alınmış insanda değil.” Bu cümleye anlamca en yakın cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan fikrine saygı, bilimselliğin en önemli ilkelerindendir.
B) İnsan, cihanın en kusursuz ve en yüce canlısıdır.
C) İnsanın yetenek ve yaratıcılığı düşünce özgürlüğü ile ortaya çıkar.
D) İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği düşünme yeteneğidir.
E) Düşüncenin özgürce yapılamadığı bir ortamda bilimsellikten söz edilemez.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım” söz konusu değildir?

A) Bu yazıyı okumaz ama haydi okudu diyelim…
B) Parayı bulduğunu farz et, sonra bunu nasıl ödeyeceksin?
C) Onun, teklifimizi kabul ettiğini düşünelim.
D) Varsayalım ki şirketin yönetim kuruluna siz seçildiniz.
E) Olanlardan sonra bir daha buralara uğrayamayabilir.

 

4. “Eğitim, meyvenin kendisi değil, meyve toplamaya yarayan merdivendir.” cümlesine, anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim, ezberletmek değil, öğrenilenleri özümsetmek demektir.
B) Bilgi, aklın süzgecinden geçtiği an kişiye ait olur.
C) Eğitimin amacı, öğrenmeyi sürekli hâle getirmek ve kolaylaştırmaktır.
D) Eğitim kişiye insanî özellikler aşılar.
E) Yaratıcılık, bilinenlerin öğretilmesi değil, bilinmeyenlerin bulunmasıdır.

 

5. “Eleştirmenlerin, yapıt yerine sanatçı üzerinde yoğunlaşmaları eleştiriye olan güveni azaltıyor.”Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Eleştirmenler, bir yapıtı her zaman olumsuz yönleriyle değerlendirdiklerinden yadırganıyorlar.
B) Eleştirmenin tarafsız olması, yapıtın gerçek değerinin ortaya çıkmasında önemli bir etkendir.
C) Eleştirmenlerin eserlerden çok eserin yaratıcısı hak-kında yorum yapmaları, okurun eleştiriye olan inancını zedeliyor.
D) Eleştirilerinde tarafsızlıktan ödün veren eleştirmenler başarılı olamaz.
E) Kendine güvenmeyen bir eleştirmen, yapıttan
çok yazarın olumsuz yönleri üzerinde durur.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?

A) Sokağa böyle çıkarsan hastalanırsın.
B) Bütün bu zorluklara seni sevdiğinden katlanmış.
C) Bu konu zordur, kolay anlaşılmaz.
D) O, pireye kızıp yorgan yakar.
E) Kitap okumayı sevmediği için yorum gücü zayıfmış.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “karşıt iki durum” söz konusudur?

A) Deniz, umutsuz bir düşünce gibi hareketsiz karşımızda duruyor.
B) Parkta oynayan çocukların sesleri kayalıklarda yankılanıyor.
C) Ateşböcekleri, gecenin karanlığı içinde etrafta uçuşuyor.
D) Ay ışığı denizin üzerinde yansıyor, dalgalar rıhtıma çarpıyordu.
E) Bahçenin üstünde ince bir tül gibi salınan sessizlik, birinin kahkahasıyla yırtılıp dağılıyor.

 

8. “Çağımızın hızlı yaşayan insanının günlerce, sayfalar dolusu okumaya ne sabrı, ne vakti var. Bu yüzden …. “Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?

A) sinema, günümüzün en çok ilgi gören sanatı durumundadır.
B) tarihi olayları konu edinen eserlere karşı ilgi giderek artıyor.
C) beş on sayfadan oluşan kısa öyküler, yoğun ilgi görmektedir.
D) yayınevleri birkaç ciltten oluşan romanların yayımına pek sıcak bakmıyor.
E) günlük gazetelerde bile yorumdan çok, bol fotoğraflı haberler yer alıyor.

 

9. “Anlamsız bir çocukluk ve tatsız bir gençlik, insanı olgunluk çağına erken hazırlar.”Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılanı bütünüyle kapsar?

A) Olgunluk çağı, çocukluk ve gençlik yıllarının bitimiyle başlar.
B) Tecrübeler, insanı iyi bir biçimde olgunlaştırır.
C) Çocukluk ve gençlik yılları gerektiği gibi yasanmazsa kişi yaşıtlarından önce olgunlaşır.
D) İnsan hayatında çocukluk ve gençlik çağı kadar olgunluk çağının da önemi vardır.
E) İnsan, çocukluk ve gençlik yıllarının değerini iyi bilmelidir.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi üslupla ilgili bir yargıdır?

A) Öykülerinde insanı, süssüz bir anlatımla, sevgi ve umutla besleyerek verdi.
B) Pek az sanatçı, Bazarov gibi, gerçekçi bir karakter yaratabilir.
C) Romancı, kahramanı eksen alarak kuşaklar arasındaki çatışmayı işlemiştir.
D) Toplumsal değişimlerin bireydeki yansımaları yapıtlarının ana temasını oluşturuyor.
E) Yaşanmış ve tanık olunmuş ilginç olaylardan oluşan bir kitap, bu.

 

 

(I) Oldukça yağışlı ve soğuk bir Ankara gününden sonra, sıcak bir hava, baharın bitimi ve yazın müjdecisi rengârenk çiçeklerin, yeşilliklerin dolu olduğu Antalya otogarındayım. (II) Buradan yürünerek müze ve antik tiyatronun yer aldığı kentin merkezine ulaşılabilinir. (III) Side yazılı sarı tabeladan sağa saptığımızda bir bölümü ayakta kalan su kemerlerini, antik kentin ilk tanıklarını gördük. (IV) Ayrıca tek tük kalan eski taş evler, antik yapılar da var. (V) Bunlar Side kasabasının kuruluşuna ait izler niteliğinde.

11. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşıt durumlar bir arada verilmiştir?

A) I.           B) II.           C) III.            D) IV.               E) V.

 

(I) Hüseyin Atabaş, şiirlerini “Gelecek” adlı bir kitapta toplamış. (II) Toplum ve sanat sorunları üzerinde epey kafa yormuş bu yapıtında. (III)Güzel şiir söylüyor, Türkçeyi iyi kullanıyor. (IV)Ne var ki üstündeki etkilerden tam olarak sıyrılamıyor. (V) Ortalama şiirin yörüngesine sık sık düşüyor.

12.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde Hüseyin Atabaş’ın henüz özgün bir şair sayılamayacağı vurgulanmıştır?

A) I. ve II.     B) II. ve III.     C) II. ve IV.     D) IV. ve V.      E) II. ve V.

 

 

“(I) Sabırlı bir insan değildi, dostum. (II) Buna rağmen sabırsızlığı göze batmazdı. (III) Sevdirirdi kendini. (IV) Tanışan, insan böyle olmalı, derdi mutlaka. (V) Ben onu tanıyalı, iki ay olmuştu…” diyen birisi hangi cümlede “kendince bir yorumlama”ya gitmemiştir?

A) I.           B) II.           C) III.            D) IV.               E) V.

 

(I) Ataç, batmış bir imparatorluğun bize bıraktığı katı gericiliğe karşı ödünsüz bir Cumhuriyet aydınıdır. (II) Halk şiirlerimizi de divan şiirimizi de çok iyi bilir. (III) Ancak, hayranı olduğu klasik Fransız şiirinin tekdüzeliğini görmez, inadına bizimki tekdüzedir, der. (IV) Onların Latinceden onca etkilemelerine aldırmaz da bizim Osmanlıcaya fena sinirlenir. (V) Zigzaglı kişiliği, kaprislerine göre değişen yargıları, onun başarısına gölge düşürmüştür.

14.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-sinden başlanarak sözü edilen yazarla ilgili “olumsuz eleştiriler” sıralanmıştır?

A) I.           B) II.           C) III.            D) IV.               E) V.

 

 

15.Aşağıdaki dizelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?

A) Kuleler yıkılmış çanlar tıkanmış
Vay ne hâller olmuş bizim balkona
B) Mavi kapısını açarsa cenup
Gelecek bir yeşil mevsim
C) Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir
Gittikçe artıyor yalnızlığımız
D) Gam dolmuş gündüzün mavi tasına
İçimde duygular çocukçasına
E) Urfa’da buluşur dertler her gece
Yaylanın geyiği, çölün ceylanı

 

 

(I) Sanatına onun kadar bağlı kalmış bir yazar az bulunur. (II) Başlangıçta ne ise bugün de odur. (III) Yapıtını; yolundan hiç sapmayarak, inandığından vazgeçmeyerek ortaya koymuştur. (IV) Eserlerinde nesnellikten hiç ayrılmamıştır. (V) Onu iyice tanımak isteyen, yapıtlarını dikkatle okumalıdır.

16. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir “öneri”ye yer verilmiştir?

A) I.           B) II.           C) III.            D) IV.               E) V.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “sezgi ya da tahmin” söz konusu değildir?
A) Bu konuda kararsız olduğunu sözlerinden anlamıştım.
B) Tatilimin zehir olacağını biliyordum.
C) Sakat rolü yapan dilencilerin bizden daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
D) Düğün günü, mutluluğunu yüzünden okumuştum.
E) Sınavda matematik sorularının en zorlarını bile yapabilmiş.

 

(I) Aslında nefis bir aşk hikâyesidir “İbiş’in Rüyası”. (II) Tarık Buğra’nın üslubuyla güçlenen, Hatice’yi mükemmel bir sıcaklıkla canlandıran…(III) Ama, bir noktada yorulan, kestirmeye giden bir acelecilikle sonuna çabuk ulaşan tuhaf bir çalışma. (IV) Konusunu ünlü tiyatrocumuzun hayatından alması ise oldukça ilginç. (V) Sıkılmadan okuduğum kitaplardan biri.

18.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sözü edilen yapıtla ilgili olumsuz bir eleştiri yapılmıştır?

A) I.           B) II.           C) III.            D) IV.               E) V.

 

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “takdir etme,beğenme” söz konusu değildir?

A) Şiirlerinde kullandığı yapmacıksız dil, okuyucuların ilgisini canlı tutuyor.
B) Filmde sinema tekniğinin tüm olanaklarından yararlanılmış, yönetmene helal olsun!
C) Tüm bestecilere parmak ısırtacak nitelikte bir şarkıydı dinlediğimiz.
D) Bu kitaptan tüm okurlar yararlanabilir, aranılan her şeyi onda bulmak mümkün.
E) Yazar, bu son eserinde yanlış Batılılaşmanın birey üzerindeki olumsuz etkilerinden söz ediyor.

 

 

20. “Sanatta en iyiye ancak ‘iyi’ denebilir.”Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır?

A) Sanatta mükemmele ulaşmak imkânsızdır.
B) Güzel yapıtlara ancak büyük sanatçılar ulaşabilir.
C) En iyiye ulaşmak her sanatçının temel görevidir.
D) Kusursuz yapıtlar geleceğe kalır.
E) İyi yapıtlar özgün imzaların ürünüdür.

YANITLAR

 

1. E 11. A
2. C 12. D
3. E 13. E
4. C 14. C
5. C 15. B
6. A 16. E
7. E 17. E
8. B 18. C
9. C 19. E
10. A 20. A

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirli bir koşul gerçekleşse de istenilen amaca ulaşılamayacağı anlamı vardır? A) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir