Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

Etiket Arşivleri: Paragrafın Yapısı

ÖDEV TESTİ 10

Şiir yazmaya çalışan herkes, içinden gelmiyorsa kendini zorlamamalı. İçinden şiir yazmak gelen kimse de, şiirin geçmişini, ustalarını, öğrenmek, anlamak zorunda olduğunu kesinlikle unutmamalıdır. Şiir doğuştan bir yetenek ister, doğru. Ama en az o denli de çalışmak ister, ekin ister. 1.Bu parçada şairlerin şiir yazarken dikkat etmeleri gereken özelliklerden hangisine yer …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 9

Yazar için günlük tutmak, bir bakıma yaşamla yazılı ilişki kurmaktır. Varlığını kanıtlayacak olayları, olguları, durumları bir araya toplamak, bir yaşantı evreninin temelini atmaktır. Yazarlar, düşüncelerinin gürültülü devinimleriyle ağırlaşan beyinlerine soluk aldırmak, bu arada biriken üretimlerini boşaltarak bilgelik özlemlerini de gidermek amacıyla günlüklerine sokulurlar. Bir de şiir, öykü, roman üstüne çalışırken …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 8

Önceleri usta halk ozanlarının etkisinde kalmış sonraları kendine özgü bir tarz geliştirmiştir, Kendinden sonra ge-lenleri olduğu kadar, Cumhuriyet döneminde yetişmiş aydın şairleri de etkilemiştir. Halk edebiyatı geleneğine bağlı kalmış, bütün şiirleri hece ölçüsüyle söylemiştir. Aşk, gurbet, tabiat konularını duru ve akıcı bir Türkçe ile dile getirmiştir. Böylece hem halkın sevgisini …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 7

Yabancı dillerin etkisinin artması, Türkçenin söz varlığını, söz dizimi özelliklerini olumsuz yönde etkiliyor. Divan Oteli demek dururken Hotel Divan, Marmara Oteli demek dururken The Marmara demek, Türkçenin söz dizimi özelliklerini zorlamaktır. Son zamanlarda bir de çeviri yoluyla anlatım türü ortaya çıktı. Sözler Türkçe, ama anlatım kalıbı yabancı kaynaklı… Doğru olmayan …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 6

Aldatmaya ve aldanmaya en elverişli şeyler bilmediğimiz şeylerdir. Bir defa, görülmedik şeylere insan nedense kolay inanır; sonra da, üzerinde konuşmaya, düşünmeye alışık olmadığımız için bunlara kolay kolay karşı da koyamayız. Bu yüzden insan en az bildiği şeye en çok inanır. 1.Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Gerçekler ve Doğrular …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 5

Bir roman yazarı için geniş halk yığınların arasına katılmak, ülkeyi bir başından öbürüne gezip tozmak, insanlarla içli dışlı olmak yeterli değildir. Bütün bunların dışında romancı derlediği gerekli hammaddeyi kendine özgü bir gerçekçilik anlayışıyla yeni baştan yoğurmasını; onu yeniden biçimlendirmesini de bilmelidir. 1.Bu parçada roman yazarıyla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 4

Moda bir tutumla,”Bu yapıtında da yazar anılarını yazmış…” diyorlar; buradan çıkarak sanatçının yarattığı bütün tipleri, olayları küçümsemeye girişiyorlar. Hani “Biz bu adamı tanırız, yaşantısını, serüvenlerini biliriz… Ne halt etmeye bunlardan yararlanarak yazı yazar?” demeye çalışıyorlar .Bir yazara, anılarından, yaşantılarından, yazarken yararlanamayacaksın demek, yazı yazmayacaksın demektir. 1.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi eleştirilmiştir? …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 3

Bazı hayvanlar tek tek sözcükler öğrenebilir; fakat kavram geliştiremez, öğrendiği sözcüklerle yeni cümleler oluşturamaz. Burada bilinç değil, bilinçsiz bir öykünme söz konusudur. Bu sözle nesneler arasında bağlantı kurarken, zihnimiz sürekli kavram geliştirir.Bu yeteneğimiz olmasa, nesne ile söz arasında kuracağımız ilişki, papağınınkinden öteye geçemezdi. 1.Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 2

Romancı, kişilerini gerçekten yaşamdan mı almalı, yoksa hayal dünyasından mı, bu kendi bileceği iştir. Ancak, nerden alırsa alsın, hangi dünyada yaşatırsa yaşatsın, onların gerçekten yaşamış kişiler gibi görünmeleri şart. 1.Paragrafa göre roman kişileri nasıl olmalıdır? A) Gerçek hayattan alınmalıdır. B) Hayal dünyasından alınmalıdır. C) Yaşamış kişiler gibi görünmelidir. D) Dikkat …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ-1

Sanatçı, önce kendine, kendi vicdanına, sonra da her şeyini borçlu olduğu toplumuna karşı sorumludur. Ya-zarlar, toplum ve kişilerinin sözcüsüdür. Ayrıca toplumuna yön de verir. Her zaman daha iyiyi vermek için kendi kendisiyle yarışır. 1.Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi, bir sanatçıdan beklenmez? A) Sanatçı, önce kendine karşı sorumludur B) Sanatçı, toplumsal …

Devamını Oku »