Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

DÜZYAZI

ÖDEV TESTİ 10

1. Aşagıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden olamaz? A) Konu, derinlemesine incelenir ve araştırılır. B) İnandırma zorunluğu yoktur. C) Konu rahat ve akıcı bir anlatımla ele alınır. D) Yazar kendi görüşlerini anlatır. E) Kişisel yargılara yer verilir.   I. Taklit yoluyla güzel hikayeler anlatılır. II. Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir. III. …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 9

1. Aşağıdakilerden hangisi “trajedi”nin özelliklerinden değildir? A) Çirkin olaylar sahnede gösterilmez. B) Diyaloglarda kaba sözlere yer verilmez. C) Yüksek üslupla yazılır. D) Üç birlik kuralına uyar. E) Amaç, insanları eğlendirmektir.     2.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır? A)Resmi makamlara sunulmak üzere yazılan imzalı ve adresli mektuplardır. (dilekçe) …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 8

1. Aşağıdakilerden hangisi bir düzyazı türü olan söyleşinin özellikleri arasında yer almaz? A) Sadece belli konularda yazılan bir yazı türüdür. B) Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir. C) Yazar, sorulu cevaplı cümlelerle konuşuyormuş hissi verir. D) Üslubunda içtenlik, samimilik, doğallık vardır. E) Yazarın, düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 7

*Günlük olaylar ya da düşüncelerle ilgili konular işlenir. *Konular önyargısız,tarafsız bir şekilde ele alınmalıdır. *Düşünceyi ön plânda olmalıdır. *Konular çok değişik açılardan ele almadan, ayrıntılara inmeden işlenir. *Yazılanlara okuyucuyu inandırma zorunluluğu yoktur. *Yazılanlar okuyucunun ilgisini çekmelidir. 1.Yukarıda aşağıdaki türlerden hangisinin özellikleri verilmiştir? A) Fıkra         B) Biyografi    …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosunun bir özelliğidir? A) Daha çok güldürü öğesine dayanır. B) Yanlış anlaşılan sözcüklere yer verilmemeye özen gösterilir. C) Dekor önemli bir yer tutmaktadır. D) Daha çok söz sanatlarına, dilin ince anlam farklılıklarına dayanır. E) Konularını genellikle mitolojiden alır.   I. Güncel konular ele alınır, anlatılanların …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 5

Nasrettin Hoca’nın fıkraları gülünüp geçilecek nitelikte boş sözler değildir. Bunlar, üzerinde uzun uzun düşünülecek, dersler çıkarılacak eğitici gerçeklerdir. Bu fıkralarda her şeyi ile halkımız vardır. Yaşamı ve sevinciyle halkımız vardır. Onun içindir ki halkımız bunları sevmiş, benimsemiş; her yerde ve her fırsatta anlatmış; bütün canlılığı ile zamanımıza kadar gelmesini sağlamıştır. …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 4

(I) Yazarın özgürce seçtiği bir konuda kesin yargılara varmadan kendi görüşlerini anlattığı düzyazı türüne denir. (II) Yazar düşüncelerini kendi kendisiyle konuşuyormuşçasına içten, edebi bir üslupla kaleme alır. (III) Bu tür, edebiyatımıza Tanzimat edebiyatı döneminde girmiştir. (IV)Montaigne, 16. yüzyılda bu türün ilk örneklerini vermiştir. (V) Deneme türünün ilk örneği Ahmet Haşim’in …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 2

1.Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Söyleşi     B) Günce     C)Fıkra     D)Deneme      E)Makale   O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahsediyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense. …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 1

1. Öykü ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek olayların kısa şekilde anlatıldığı yazı türüdür. B) Eski edebiyatımızda örneği olmayan hikâye, ilk kez Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir. C) Dünya edebiyatında İtalyan yazarı Boccacio’nun Decameron öyküleri bu türün ilk örnekleri sayılır. D) Olay, kişiler, zaman ve …

Devamını Oku »

KONU UYGULAMA TESTİ

Kafkaslar’dan esir olarak getirilip İstanbul’da satılan Dilber romanın ana kahramanıdır. Dilber, İstanbul’da bir eve satılır. Orada büyük eziyetler çeker. Daha sonra yeni sahibi onu daha çok paraya satabilmek için ona ud çalmasını, şarkı söylemesini öğretir. Artık Dilber’in yeni yeri bir konaktır. Konağın sahibinin oğlu Celal Bey, Dilber’e âşık olur. Durumun …

Devamını Oku »