Devamı

ÖDEV TESTİ 10

Şiir yazmaya çalışan herkes, içinden gelmiyorsa kendini zorlamamalı. İçinden şiir yazmak gelen kimse de, şiirin geçmişini, ustalarını, öğrenmek,…
Devamı

ÖDEV TESTİ 9

Yazar için günlük tutmak, bir bakıma yaşamla yazılı ilişki kurmaktır. Varlığını kanıtlayacak olayları, olguları, durumları bir araya toplamak,…
Devamı

ÖDEV TESTİ 8

Önceleri usta halk ozanlarının etkisinde kalmış sonraları kendine özgü bir tarz geliştirmiştir, Kendinden sonra ge-lenleri olduğu kadar, Cumhuriyet…
Devamı

ÖDEV TESTİ 7

Yabancı dillerin etkisinin artması, Türkçenin söz varlığını, söz dizimi özelliklerini olumsuz yönde etkiliyor. Divan Oteli demek dururken Hotel…
Devamı

ÖDEV TESTİ 6

Aldatmaya ve aldanmaya en elverişli şeyler bilmediğimiz şeylerdir. Bir defa, görülmedik şeylere insan nedense kolay inanır; sonra da,…
Devamı

ÖDEV TESTİ 5

Bir roman yazarı için geniş halk yığınların arasına katılmak, ülkeyi bir başından öbürüne gezip tozmak, insanlarla içli dışlı…
Devamı

ÖDEV TESTİ 4

Moda bir tutumla,”Bu yapıtında da yazar anılarını yazmış…” diyorlar; buradan çıkarak sanatçının yarattığı bütün tipleri, olayları küçümsemeye girişiyorlar.…
Devamı

ÖDEV TESTİ 2

Romancı, kişilerini gerçekten yaşamdan mı almalı, yoksa hayal dünyasından mı, bu kendi bileceği iştir. Ancak, nerden alırsa alsın,…
Devamı

ÖDEV TESTİ-1

Sanatçı, önce kendine, kendi vicdanına, sonra da her şeyini borçlu olduğu toplumuna karşı sorumludur. Ya-zarlar, toplum ve kişilerinin…
Devamı

KONU UYGULAMA TESTİ

1. Aşağıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamıyla kullanılmıştır? A) Uçağın kanadında yangın çıkınca yolcular paniğe kapıldı.…